top of page

KKday兔年出遊優惠 Visa持卡人購買單次行程滿$1000即減$120!

大家兔年出遊可留意KKday網頁!旅遊行程優惠高達$1020!Visa持卡人購買單次行程滿$1000,輸入優惠碼「KKDVISA120」可即時扣減$120!其他長短線行程均提供優惠,購買美國、加拿大、英國行程滿$1200即減$100, 購買泰國、澳洲、新加坡行程滿$900即減$60!


詳情請留意KKday網頁:https://bit.ly/3DrxCjR


購買其他長短線行程,只要輸入優惠碼,均可享優惠!


Visa持卡人購買單次行程滿$1000,輸入優惠碼「KKDVISA120」可即時扣減$120!

Opmerkingen


bottom of page