top of page

KFC限時推出$1炸雞優惠|指定套餐買1送1、$90可以買到9件炸雞!

各位炸雞Fans留意,KFC最近推出了多重炸雞優惠,當中包括$90可以買到9件炸雞、指定雞派對餐買1送1等,依家用「快脆拎」訂購指定套餐,仲可以超抵價$1多1件滋味炸雞!

優惠期:2022年7月13日至31日


Comments


bottom of page