top of page

豐澤快閃購 四日限定!吸塵機、空氣清新機、水機等低至35折

豐澤網店推出快閃優惠,多款家電如吸塵機空氣清新機、水機等均有優惠! 其中Gemini無線充電式水龍捲除塵蟎吸塵機原價$1998,現以自抵價$682發售,低至三五折! Philips智能連接空氣清新機以$3699(六八折發售),原價$5388!Plus Minus Zero無線吸塵機極低至$2199(原價$3080)。Gemini無線充電式水龍捲除塵蟎吸塵機$682(原價$1998)Philips智能連接空氣清新機$3699(原價$5388)Plus Minus Zero無線吸塵機極$2199(原價$3080)


Comments


bottom of page