top of page

李錦記尖沙咀火辣限定打卡!免費換大辣蝦米辣椒油/麻辣紅油辣醬

李錦記期間限辣「辣到想點!Snap S-HOT 貼紙相機」 辣到 K11 Art Mall!留意嚟緊有卡打、有相影、有嘢拎嘅精彩預告!李錦記期間限定「辣到想點!Snap S-HOT 貼紙相機」,過幾日就辣到去K11 Art Mall!快啲約齊朋友一齊去避暑!

K11 Art Mall 露天廣場及地下中庭6大辣之體驗區大玩熱辣辣體驗,齊齊試辣、解辣。K11 Art Mall 露天廣場將會化身成7米長巨型辣椒油打瀉現場!

6大主題展區:

嗜辣新生代就不要錯過最 IG-able 的打卡位,而地下中庭更分為以下辣之偵查現場! ・

  • 激辣證物室及辛辣之解剖:揭秘全球最聞風喪膽的辣椒,透過氣味裝置即時感受本地專家李錦記辣醬的火辣程度

  • 辛辣探測儀:玩轉體溫探測儀,從頭到腳剖釋你的愛辣程度與「友」手工啤酒盡享爽辣滋味

  • 潛在辣人測試:辣度成就解鎖!全港首個全民辣度測試,3款不同辣度豬肉乾試食,逼出你的辛辣潛能

  • 辣人資料庫:拍下即影即有辣人證件相及獲取辣人認證貼紙,為自己名留「辣」史 ・緊急解辣區:推出限定急救站,以4款全新口味維他新鮮茶解開世間一切辣味及認識各種解辣貼士,拯救你熾熱的味蕾!

全港最強辣人,可能就是你!影完留個紀念,再攞埋試食裝,返到屋企,繼續辣到想點就點!等你哋嚟焫焫焫焫焫焫著!有關條款及細則,詳情請參閱場內宣傳刊物。

只要完成簡單登記,嚟到李錦記喺K11 Art Mall「辣到想點!Snap S-HOT 貼紙相機」體驗館,就可以免費:


- 換領 大辣蝦米辣椒油 或 麻辣紅油辣醬 85克試用裝1件

- 影一張貼紙相


「辣到想點!Snap S-HOT 貼紙相機」

地點:K11 Art Mall 地下 Kiosk 25 (扶手電梯旁)

日期:2023年8月3日 至 9月10日

時間:中午12點至晚上9點條款及細則:

• 凡登記成為李錦記會員,成功後得到二維碼,到李錦記期間限定攤位,向職員

出示二維碼,便可換領李錦記大辣蝦米辣椒油 或 李錦記麻辣紅油辣醬 85 克 1

件,及 「李錦記辣到想點!Snap S-HOT 貼紙相機」體驗乙次。

• 每人只可憑一個有效之李錦記會員帳戶換領贈品一件:李錦記大辣蝦米辣椒油

或麻辣紅油辣醬 85 克乙支。

• 每人只可憑一個有效之李錦記會員帳戶換領李錦記「辣到想點!Snap S-HOT 貼

紙相機」體驗乙次。

• 禮品數量有限,換完即止。

• 換領二維碼的截圖或影印本恕不接受。

• 換領二維碼有效期由 2023 年 8 月 3 日至 9 月 10 日止(包括首尾兩天)。

• 所有贈品不得更換、退貨或退款。

• 「辣到想點!Snap S-HOT 貼紙相機」營業時間為 2023 年 8 月 3 日至 9 月 10

日,下午 12:00 至下午 9:00。

• 如有任何爭議,李錦記(香港)有限公司保留最終決定權。Comments


bottom of page