top of page

【KFC x 紅A - 好味速遞預約自取- 限時2人餐低至65折】

KFC X 紅A 2人餐好味速遞預約自取而家限時65折,只係$129.3就可以擁有1個咖啡杯、1個食物盒、同嘆盡4件家鄉雞/香辣脆雞、2件經典葡撻、2客辣汁蘑菇香飯/家鄉雞皇飯,仲送埋超過港幣$300優惠券*著數期限: 由即日起至2020年9月22日

著數連結: https://bit.ly/33hGR3l


#Moneyhang #Money慳 #Jetso #著數 #KFC #紅A #2人餐 #好味速遞 #自取 #限時 #咖啡杯 #食物盒 #家鄉雞 #香辣脆雞 #葡撻 #蘑菇香飯 #家鄉雞皇 #優惠券

bottom of page