• Money慳

【EGL東瀛遊】x 11月限定 x 奧出雲賞楓火車體驗 漫遊多個紅葉checkpoints

可搭火車賞楓,觀賞沿途「楓景」外,亦可以眺望三井野大橋同埋奧出雲大蛇環狀公路,係視覺上非常豐富嘅旅程。 另外5日嘅廣島、岡山之旅包含多個賞楓景點-岡山後樂園。亦會遊覽紀念廣島空港落成而建造嘅三景園。

著數連結: https://bit.ly/2m3E8sa

正所謂 [ 慳到盡頭便是賺 ]
"Money慳"主要為您提供日常生活各種著數優惠情報,讓您可以將所慳到既金錢用係您既理想生活裡,
以便做到"慳得放心, 駛得安心"

  • Facebook
  • Tumblr Social Icon
  • Instagram

© 2019 by MoneyHang