top of page

【自由鳥 x 手機計劃】- 無合約 , 無行政費, 自己嘅數據仲可以轉送好友

已更新:2019年9月29日

自由鳥嘅出現,係要打破流動電訊商嘅傳統,同你一齊擺脫合約束縛!所以係無合約,無行政費。而首創數據P2P功能,自己嘅數據可以轉送好友,解燃眉之急。全網上平台運作,你唔使再喺門市排隊。仲有學生優惠,恒生Green Banking優惠,外遊數據日費等。


著數連結 : https://bit.ly/2kQbgU0

Comments


bottom of page